POWER Core Drill Bit Laser

id : PW-CDBL

ราคา : สอบถามราคาเพิ่มเติม


กระบอกเจาะคอนกรีต แบบ  Laser  ใช้สำหรับเจาะคอนกรีตทั่วไป คอนกรีตเสริมเหล็กได้  อายุการใช้งานประมาณ 12-15 เมตร(ขึ้นอยู่กับวัสดุ) สามารถใช้งานได้กับเครื่องที่มีกำลังตั้งแต่ 2000 W - 5000 W  ตัวกระบอกหนา สามารถนำไปขึ้นฟันใช้งานได้อีก

Spec :

กระบอกเจาะขนาด  2 นิ้ว ( 52 มิลลิเมตร ) , 3 นิ้ว ( 72 มิลลิเมตร ), 4 นิ้ว ( 102 มิลลิเมตร ), 5 นิ้ว ( 127 มิลลิเมตร ), 6 นิ้ว ( 152 มิลลิเมตร ) , 8 นิ้ว ( 200 มิลลิเมตร ) ,10 นิ้ว ( 250 มิลลิเมตร ) , 12 นิ้ว ( 300 มิลลิเมตร )

เกลียว UNC 1-1/4"

ความยาวกระบอก 450 มิลลิเมตร (ไม่รวมเกลียว)


Note :

สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้ ใช้เวลาสั่งประมาณ 30-45 วัน

back to top