ABOUT
นโยบายของ พาวเวอร์ คัท (ไทยแลนด์)

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าสินค้างานก่อสร้างอาทิ เช่น น้ำยาอิพ็อกซี่เสียบเหล็ก พุก ดรอปพิน สว่าน เครื่องมืองานก่อสร้างต่างๆ ทั้งงานเจาะ และตัดคอนกรีต และอุปกรณ์ต่างๆ โดยยังคงนโยบายที่ว่าสินค้าราคา ย่อมเยาว์แต่คุณภาพสูง มีเป้าหมายที่ว่าอยากให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ไม่เพียงแต่การซื้อขายเท่านั้น เรายังให้คำ ปรึกษากับลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้อุ่นใจ

กว่าจะมาเป็น พาวเวอร์ คัท (ไทยแลนด์)

บริษัทพาวเวอร์คัท (ไทยแลนด์) เกิดจากความตั้งใจจริงของผู้บริหารที่มองถึงสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้ประกอบการในงานก่อสร้างและต่อเติมเป็นจำนวนมากด้วยประสบการณ์ งานก่อสร้าง มากว่า 10 ปี เราจึงเล็งเห็นถึงการนำเครื่องมือ ราคาถูกแต่คุณภาพสูง มาใช้ในงานก่อสร้าง หรืองาน โครงสร้างต่างๆ เพื่อลดต้นทุนผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุด โดยไม่กระทบต่อ ประสิทธิภาพ ของงานที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เรามีการใช้งานจริง ของเครื่องมือก่อนนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำที่ดี และเหมาะสม ทั้งนี้เราพร้อมรับประกันคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่าน เป็นอย่างดี

CONTACT US

บริษัท พาวเวอร์ คัท (ประเทศไทย) จำกัด
257 / 16-18 รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
02-275-1212, 02-275-2372
02-275-2373
contact@pct.co.th
© 2011-2024 Power Cut (Thailand) Co., LTD.,