about us

นโยบายของ พาวเวอร์ คัท (ไทยแลนด์)

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าสินค้างานก่อสร้างอาทิ เช่น น้ำยาอิพ็อกซี่เสียบเหล็ก พุก ดรอปพิน สว่าน เครื่องมืองานก่อสร้างต่างๆ ทั้งงานเจาะและตัดคอนกรีตและอุปกรณ์ต่างๆ โดยยังคงนโยบายที่ว่าสินค้าราคา ย่อมเยาว์แต่คุณภาพสูง มีเป้าหมายที่ว่าอยากให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่การซื้อขายเท่านั้น เรายังให้คำ ปรึกษากับลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้อุ่นใจ

กว่าจะมาเป็น พาวเวอร์ คัท (ไทยแลนด์)

บริษัทพาวเวอร์คัท (ไทยแลนด์) เกิดจากความตั้งใจจริงของผู้บริหารที่มองถึงสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อธุรกิจและผู้ประกอบการในงานก่อสร้างและต่อเติมเป็นจำนวนมากด้วยประสบการณ์ งานก่อสร้าง มากว่า 10 ปี เราจึงเล็งเห็นถึงการนำเครื่องมือราคาถูกแต่คุณภาพสูงมาใช้ในงานก่อสร้างหรืองาน โครงสร้างต่างๆ เพื่อลดต้นทุนผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุด โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของงานที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เรามีการใช้งานจริงของเครื่องมือก่อนนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำที่ดีและเหมาะสม ทั้งนี้เราพร้อมรับประกันคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดี

back to top