POWER Core Drill Bit
กระบอกเจาะคอนกรีต แบบ Laser ใช้สำหรับเจาะคอนกรีตทั่วไป คอนกรีตเสริมเหล็กได้ อายุการใช้งานประมาณ 12-15 เมตร(ขึ้นอยู่กับวัสดุ) สามารถใช้งานได้กับเครื่องที่มีกำลังตั้งแต่ 2000 W - 5000 W ตัวกระบอกหนา สามารถนำไปขึ้นฟันใช้งานได้อีก
สนใจสินค้า :
Tel. 02-275-1212
Get a Quote
Chat with line
แชร์ :
Share
POWER Core Drill Bit

กระบอกเจาะคอนกรีต แบบ  Laser  ใช้สำหรับเจาะคอนกรีตทั่วไป คอนกรีตเสริมเหล็กได้  อายุการใช้งานประมาณ 12-15 เมตร(ขึ้นอยู่กับวัสดุ) สามารถใช้งานได้กับเครื่องที่มีกำลังตั้งแต่ 2000 W - 5000 W  ตัวกระบอกหนา สามารถนำไปขึ้นฟันใช้งานได้อีก

Spec.

กระบอกเจาะขนาด  

  • 16 - 40 มิลลิเมตร แบบ Bit Crown
  • 2 นิ้ว ( 52 มิลลิเมตร )
  • 3 นิ้ว ( 72 มิลลิเมตร )
  • 4 นิ้ว ( 102 มิลลิเมตร )
  • 5 นิ้ว ( 127 มิลลิเมตร )
  • 6 นิ้ว ( 152 มิลลิเมตร )
  • 8 นิ้ว ( 200 มิลลิเมตร )
  • 10 นิ้ว ( 250 มิลลิเมตร )
  • 12 นิ้ว ( 300 มิลลิเมตร )

เกลียว UNC 1-1/4" ความยาวกระบอก 450 มิลลิเมตร (ไม่รวมเกลียว)

© 2011-2024 Power Cut (Thailand) Co., LTD.,