ZI MASONRY BITS
ZI-TEC ดอกสว่านเจาะปูนก้านกลม คุณภาพสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยีเยอรมัน เหมาะกับงาน เจาะหิน, เจาะปูน, เจาะคอนกรีต, เจาะอิฐ
สนใจสินค้า :
Tel. 02-275-1212
Get a Quote
Chat with line
แชร์ :
Share
ZI MASONRY BITS

ZI-TEC ดอกสว่านเจาะปูนก้านกลม ขนาด 3 - 12 มม.

ZI MASONRY BITS  3 X 30 X 60 MM.

ZI MASONRY BITS  4 X 37 X 75 MM.

ZI MASONRY BITS  5 X 43 X 85 MM.

ZI MASONRY BITS  6 X 55 X 100 MM.

ZI MASONRY BITS  6.5 X 55 X 100 MM.

ZI MASONRY BITS  7 X 55 X 100 MM.

ZI MASONRY BITS  8 X 65 X 120 MM.

ZI MASONRY BITS  10 X 65 X 120 MM.

ZI MASONRY BITS  12 X 85 X 150 MM.

See Reference for “ZI MASONRY BITS” :
ไม่มีผลงานที่เกี่ยวข้อง
© 2011-2024 Power Cut (Thailand) Co., LTD.,