1 - 2 ใน 2 รายการ
Sort by :

Cup Wheel M ZI-TEC (GT)

ใบเจียร์บัว ใช้สำหรับตัดคอนกรีตและหินแข็งและหินแข็งปานกลางทุกประเภท สามารถใช้ขัดและปรับระดับวัสดุได้หลากหลาย เช่น พื้นคอนกรีต หินแกรนิต หินอ่อน ฯลฯ หากคุณเพิ่มน้ำเล็กน้อยเมื่อขัด ผลลัพธ์จะดีกว่า

Cup Wheel M ZI-TEC (DR)

ใบเจียร์บัว ใช้สำหรับตัดคอนกรีตและหินแข็งและหินแข็งปานกลางทุกประเภท สามารถใช้ขัดและปรับระดับวัสดุได้หลากหลาย เช่น พื้นคอนกรีต หินแกรนิต หินอ่อน ฯลฯ หากคุณเพิ่มน้ำเล็กน้อยเมื่อขัด ผลลัพธ์จะดีกว่า

1
© 2011-2024 Power Cut (Thailand) Co., LTD.,