1 - 1 ใน 1 รายการ
Sort by :

POWER Core Drill Bit

กระบอกเจาะคอนกรีต แบบ Laser ใช้สำหรับเจาะคอนกรีตทั่วไป คอนกรีตเสริมเหล็กได้ อายุการใช้งานประมาณ 12-15 เมตร(ขึ้นอยู่กับวัสดุ) สามารถใช้งานได้กับเครื่องที่มีกำลังตั้งแต่ 2000 W - 5000 W ตัวกระบอกหนา สามารถนำไปขึ้นฟันใช้งานได้อีก

1
© 2011-2024 Power Cut (Thailand) Co., LTD.,